Vi skal være med på laksefiske i Gloppenelva i Sogn og Fjordane. En godt bevart hemmelighet ifølge de som fisker her i dag. Men langt tilbake har laksefiskere fra hele verden, særlig de engelske lakselordene, kommet hit for å fiske laks. Så tidlig som i 1872 hadde grunneierne innsett at Gloppenelva kunne gi gode inntekter, og i 1904 presenteres Gloppenelva i den engelske guideboken «Salmon fishing in Norway» som en av de aller beste fiskestedene i Norge. På den tiden var laksefiske i Storbritannia en luksus kun forbeholdt eierne av store gods og grevskap. I Norge derimot kunne langt flere kjøpesterke lorder få tilgang til å fiske langs en svært god elv.