«Dere kjører til Sundvollen og tar til høyre i rundkjøringen mot Fagernes, forbi avkjørselen til Hønefoss og mot Vikersund, så til venstre over brua og rett frem i 20 minutter», sier Trine på telefonen.

Vi sitter i bilen og forsøker å finne frem.